Corona Günlerinde İyilik (CoGİ)

COVID-19 salgınının Türkiyede başladığı ilk anda ‘dayanışma’ çağrısı ile sivil toplum örgütleri, sivil inisiyatifler, sosyal girişimciler, meslek mensupları, kamu ve özel sektör çalışanları ile birbirinden farklı alanlardan toplumsal sorunlara duyarlı gönüllüler olarak ‘Corona Günlerinde İyilik Platformu (CoGİ) çatısı altında bir araya geldik.

Dünyada ve Türkiyede bu hastalıkla mücadele edenlerin ve aniden gelişen zor şartların getirdiği hayati ihtiyaçlarının yanı sıra, yalnızlaşmaya karşı da dayanışmaya ihtiyaçları var. Şimdi daha önce hiç olmadığı kadar daha çok kenetlenmeye ihtiyacımız var.

Bu zor zamanlarda, neler yapabileceğimizi, elimizi taşın altına nasıl koyabileceğimizi, bu süreci en sağlıklı biçimde ve dayanışma içerisinde nasıl atlatabileceğimizi düşünürken bir iletişim platformu oluşturmaya karar verdik.

Kurulduğumuz ilk andan itibaren; 65 yaş üstü ve dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarının karşılanması, farklı alanlarda gereksinim duyulan malzemelerin yapımı başta olmak üzere; maddi, ayni ve psikolojik destek vermek için sosyal medya kanalları ve eşleştirmeler, ilgili kurumlara yönlendirmeler ile ihtiyaçlara cevap veriyoruz.

CoGİ olarak bilgi ve tecrübelerimizi, mesleki yetenek ve yeterliliklerimizi çözümün parçası olmak için her zaman olduğu gibi yine kamu yararına sunmayı hedefledik. Ağımızın amaçları ve organizasyonu pek çok kuruma, gönüllüye ilham ve fikir verdi. Birşey yapmak isteyen ama ne yapabileceğini bilmeyenleri ihtiyacı olanlar ile eşleştirdik, düşünmelerini ve doğru bilgi almalarını sağladık.

Bireysel Gönüllülük İlk Adım

Çok hızlı bir şekilde organize olduk, 15 kişilik bir ana çalışma ekibi ve bireysel gönüllü ağı kurduk, sosyal medya kanallarımız üzerinden hem bilgilendirme, hem de farklı alanlarda canlı etkinlikler yapmaya başladık.

İzmir Valiliği’ni, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni, yerel yönetimleri, sivil toplum temsilcilerini, kamu ve özel sektörü çalışmalarımız ve hedeflerimiz konusunda bilgilendirdik. İhtiyaç duyulan alanlarda işbirliği yapmaya başladık. Ayrıca; İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne CoGİ gönüllü ağı ile görev almak için hazır olduğumuz konusunda resmi olarak başvuru yaptık.

Sivil Toplum Kuruluşları

Süreçte Sivil Toplum Kuruluşlarının neler yaptığını ve neler yapabileceğini öğrenmek için bir araştırma başlattık. STK’ların bu alanlarda yaptıklarını koordine etmenin önemine ve kaynakların etkin kullanılmasına dikkat çekmeye çalışıyoruz.

Sivil Toplum Kuruluşları bu süreçte yaptıklarını ve yapmak istediklerini aşağıdaki form üzerinden bizimle paylaşabilirler.

bit.ly/cogistk

Apartmandan Şehre Gönüllü Ağı

COVID-19 salgının yükseliş hızının bir noktada duracağını umut ediyoruz. Ancak; yükseliş dursa bile uzmanlar, etkilerin uzun süre devam edeceğini ve aynı şekilde ihtiyaçların hızla artacağını da belirtiliyor.

Süreçte gösterdi ki; çok farklı kitlelerin farklı ihtiyaçları var. Acil olarak bunların karşılanması gerekiyor. Bu nedenle dayanışma temelinde önce apartmanlarımızda sonra sokak ve şehrin her yerinde gönüllü ağı kurmak için çalışıyoruz.

Apartman Gönüllüsü Başvuru Formu

bit.ly/cogigonullu

Gönüllü Olmak İster misiniz?

Ağa katılmak isteyen sivil toplum kuruluşları, özel ve kamu sektörü, bireysel gönüllüler gönüllü başvuru formlarını doldurabilirler.

Kurumsal Gönüllü Formu

bit.ly/cogikurumsal

Bireysel Gönüllü Formu

bit.ly/cogigonullu

Amacımız bu ağ üzerinden doğru bilgileri paylaşmak, koordineli olarak çalışmak ve bireysel gönüllü gücünü ve sivil toplum deneyimlerini kamu izni ile yine kamu yararına kullanmak.

Corona Günlerinde İyilik Platformu İlkeleri

  • Toplumsal fayda ilkesi ile hareket etmek,
  • Sonuç ve çözüm odaklı olmak,
  • Etik kurallara uymak,
  • Şeffaflık ilkesi ile hareket etmek
  • Kişisel hak ve özgürlüklere saygılı olmak,
  • Ayrımcılık Yapmamak (eşitlik) ilkesi ile hareket etmek, (ırk, etnik köken, ten rengi, milli köken, din, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, aile durumu, engellilik hali veya tıbbi ya da genetik hastalık gibi kişisel nitelikleri nedeniyle insanlara ayrımcılık yapmaz, ayrımcılığı teşvik etmez ve hiç bir siyasi görüşü temsil etmez, tüm inançlara ve görüşlere eşit mesafededir.

Sosyal Medya Hesapları

Facebook
https://www.facebook.com/coronagunlerindeiyilik/

Twitter
https://twitter.com/Co_G_I

Instagram
https://www.instagram.com/coronagunlerindeiyilik/

İletişim
coronagunlerindedayanisma@gmail.com

Önemli Bilgi

  • Corona Günlerinde İyilik Platformu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, çalışmalarımız ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK Kanunu)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK Kanunu’nda tanımlı şekli ile ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
  • Bu platformda yapılan tüm çalışmalar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

coronagunlerindeiyilik.com’daki
tüm özgün içerikler paylaşıma açıktır.